© 2019 AUGWIND ENERGY

  • YouTube

PRESS RELEASES

חברת ביומדיקו הנסחרת ברשימת השימור מדווחת היום כי חברת אוגווינד, איתה חתמה החברה על הסכם מיזוג, קיבלה אישור ממשרד האנרגיה לזכאות למענק בסך של עד 1.5 מיליון ₪ מתוך תקציב מאושר של עד 3 מיליון ₪. 

ביומדיקו: אוגווינד קיבלה אישור ממשרד האנרגיה למענק של עד 1.5מיליון ₪

אחת החברות הישראליות החדשניות בתחום האנרגיה שקיבלה מענק מהמשרד להגנת הסביבה, משרד האנרגיה ומשרד הכלכלה היא חברת אוגווינד, העוסקת בתחום דחיסת אוויר בתהליכי ייצור בתעשייה.

טכנולוגיות סביבה חדשניות בתחום האנרגיה בישראל

AUGWIND ENERGY

COMPANY REPORTS

שינוי שם ני"ע/חברה לאוגווינד אנרגיה טק אחסון החל מיום 25.12.19
|

אוגווינד קיבלה אישור ממשרד האנרגיה לזכאות למענק בסך של עד 1.5מ'שח,כפוף
|
AUGWIND_LOGO.png
AUGWIND