top of page

איירסמארט

מערכת מהפכנית

המאפשרת חיסכון של

עד 40%

בצריכת החשמל

של מערכות אויר דחוס

בנוסף לחיסכון אנרגטי, המערכת מייצבת ומווסתת את זרימת האויר במפעל באופן שמבטיח את רציפות הייצור, משפר את תפוקת המפעל ושומר על אורך חייהן של מכונות הייצור והמדחסים.

  • ללא תפיסת שטח עילי

  • אחזקה מינימאלית

  • התקנה מהירה ללא הפרעה לפעילות המפעל

  • שיפור מידי וניכר מיד עם הפעלת המערכת

  • התחייבות לחיסכון בעלויות החשמל

צרו קשר לקבלת הצעה

מערכת להתייעלות אנרגטית

ושיפור תהליכי אויר דחוס בתעשייה

AUGWIND
bottom of page